BOU06 50Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego składamy wszystkim Pracownikom pomocy społecznej serdeczne życzenia i wyrazy uznania za wysiłek i zaangażowanie w wypełnianiu ciężkiej, lecz jakże niezbędnej pracy na rzecz drugiego człowieka. W dniu Waszego święta życzymy wielu sukcesów zarówno w życiu osobistym jak i zawodowym, zdrowia i wszelkiej pomyślności. By pomoc drugiemu człowiekowi była prawdziwym spełnieniem i przynosiła satysfakcję, oraz by zawsze budziła szacunek i uznanie, szczególnie ze strony tych, którzy doświadczają jej dobrych i oczekiwanych skutków .


Z wyrazami szacunku 

        Burmistrz Nasielska  Bogdan Ruszkowski 

oraz

Przewodniczący Rady Miejskiej w Nasielsku

    Jerzy Lubieniecki