dzien samorzaduZ okazji Dnia Pracownika Samorządowego wszystkim osobom zaangażowanym w tworzenie nasielskiego samorządu: Radnym, Sołtysom, członkom Rad Sołeckich, pracownikom Urzędu Miejskiego oraz pracownikom jednostek organizacyjnych Gminy Nasielsk składamy serdeczne podziękowania za współpracę.

Jednocześnie życzymy niesłabnącego zapału i wytrwałości w realizacji nowych, ambitnych zamierzeń oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym. Życzę, aby wysiłek jaki wkładacie Państwo w wypełnianie swoich obowiązków służbowych był stale dostrzegany i dobrze oceniany przez społeczeństwo, a kolejne lata obfitowały w liczne sukcesy.

 

Burmistrz Nasielska

Bogdan Ruszkowski

 

Zastępca Burmistrza Nasielska

Andrzej Waldemar Kordulewski

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Nasielsku

Jerzy Lubieniecki