kwiaty malgorzaty 1Gospodarka komunalna to istotna dziedzina gospodarki narodowej. Dzięki pracownikom zatrudnionym w sektorze dostaw wody, gospodarowania ściekami, odpadami możemy żyć w czystości.
Z okazji Dnia Pracownika Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej składamy najlepsze życzenia spełnienia planów, wielu sukcesów, zdrowia i wszelkiej pomyślności.
Niech w codziennej pracy towarzyszy Państwu zadowolenie z dobrze wykonanych zadań oraz życzliwość społeczności lokalnych doceniających Waszą pracę.