BOU10 259 2Z okazji „Dnia Pracownika Gospodarki Komunalnej” wszystkim Pracownikom, którzy na terenie Gminy Nasielsk dbają o warunki życia społeczności lokalnej składamy najserdeczniejsze życzenia: spełnienia planów, wielu sukcesów zarówno w życiu osobistym jak i zawodowym, zdrowia i wszelkiej pomyślności. Niech w codziennej pracy towarzyszy Wam zadowolenie z dobrze wykonanych zadań oraz ludzka życzliwość i wdzięczność za Wasz trud i poświęcenie.

Z wyrazami szacunku
Burmistrz Nasielska
Bogdan Ruszkowski