274988408 1824744197725799 447250964648344379 nZ okazji Dnia Kobiet składamy wszystkim Paniom najserdeczniejsze życzenia zdrowia, pomyślności, spełnienia marzeń oraz wszelkiej życzliwości. Oby na Waszych twarzach jak najczęściej gościł uśmiech, a niesłabnąca ambicja kierowała ku szczytom.
Dziękujemy za to, że Wasze siła i determinacja skrzętnie ukrywane za płaszczem delikatności i subtelności są źródłem inspiracji dla naszych działań.


Z wyrazami szacunku,
Burmistrz Nasielska - Bogdan Ruszkowski
Zastępca Burmistrza Nasielska – Andrzej Kordulewski
oraz
Przewodniczący Rady Miejskiej w Nasielsku – Jerzy Lubieniecki
wraz z Radnymi Rady Miejskiej