Dzien Nauczyciela 2018 kiedy jest i jak obchodzimy to swieto articleDyrekcja, Nauczyciele, Pracownicy Niepedagogiczni,
Nauczyciele i Pracownicy emeryci i renciści
Placówek Oświatowych na terenie Gminy Nasielsk
Z okazji Dnia Edukacji Narodowej pragnę podziękować wszystkim Państwu za trud, włożony w wychowanie naszych najmłodszych mieszkańców. Dzięki Wam szkoła jest coraz ciekawsza, przyjazna i otwarta.
Życzę Państwu satysfakcji z pracy pedagogicznej, poczucia ważności wykonywanego zawodu, a pamięć wychowanków sprzed lat niech stanowi dowód na to, jak ogromną rolę spełniliście w ich życiu.
Życzę Wam, aby niełatwa misja nauczyciela, pedagoga, wychowawcy oraz pracowników administracji i obsługi przyniosła jeszcze lepsze efekty, radość oraz świadomość,
że budują Państwo fundamenty pomyślnej i lepszej przyszłości.
Proszę przyjąć także najlepsze życzenia zdrowia, zadowolenia, optymizmu i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

Z wyrazami szacunku
Burmistrz Nasielska
Bogdan Ruszkowski
Nasielsk, dn. 15.10.2018 r.