dzialacz kultury"Ludzie kultury stoją  na straży najbardziej autentycznego dziedzictwa ludzkości i tworzą przyszłość narodów. W ich rękach znajduje się cywilizacja." - Jan Paweł II

Z okazji Dnia Działacza Kultury życzymy wszystkim twórcom i animatorom życia kulturalnego dużo zdrowia, wielu sukcesów, satysfakcji płynącej  z wykonywanej pracy oraz powodzenia w urzeczywistnianiu wszelkich przyszłych planów. Dziękujemy tym, którzy mają swój udział w upowszechnianiu i ochronie kulturalnych wartości i dziedzictwa narodowego za pracę na rzecz rozwoju kultury lokalnej oraz wkład w krzewienie tradycji.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Nasielsku
Jerzy Lubieniecki
 Burmistrz Nasielska
Bogdan Ruszkowski