Drukuj
Kategoria: Życie codzienne

dzien dzialacz kulturyDzień Działacza i Animatora Kultury to święto osób, które swoim zaangażowaniem i pracą urozmaicają codzienne życie, promując tradycję i kulturę regionu.

W tym dniu życzymy wszystkim twórcom i animatorom życia kulturalnego dużo zdrowia, sukcesów, satysfakcji płynącej z wykonywanej pracy oraz powodzenia w realizacji wszelkich zamierzeń i planów. Niech pasja z jaką podejmujecie działania nigdy nie gaśnie!Dziękujemy tym, którzy mają swój udział w upowszechnianiu i ochronie kulturalnych wartości i dziedzictwa narodowego za pracę na rzecz rozwoju kultury lokalnej oraz wkład w krzewienie tradycji.

Burmistrz Nasielska
Bogdan Ruszkowski

Zastępca Burmistrza Nasielska
Andrzej Waldemar Kordulewski

Przewodniczący Rady Miejskiej w Nasielsku
Jerzy Lubieniecki