Publikujemy życzenia Burmistrza Nasielska i Przewodniczącego Rady Miejskiej w Nasielsku na nadchodzące Święta Wielkanocne.