Wielkanoc to czas otuchy i nadziei.
Czas odradzania się wiary w siłę Chrystusa
i drugiego człowieka.
Życzymy, aby Święta Wielkanocne
przyniosły radość oraz wzajemną życzliwość.
Niech Zmartwychwstanie, które niesie odrodzenie,
napełni Was pokojem i wiarą,
niech da siłę w pokonywaniu trudności
i pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Nasielsku
Jerzy Lubieniecki 
Zastępca Burmistrza Nasielska
Katarzyna Świderska 
Burmistrz Nasielska
Bogdan Ruszkowski