akcyza paliwo 800x445

Od 1 do 31 sierpnia 2018r przyjmowane są wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Burmistrz Nasielska informuje, że od 1 do 31 sierpnia Rolnicy mogą składać wnioski o zwrot akcyzy za olej napędowy wykorzystany do produkcji rolnej w okresie od 1 lutego do 31 lipca 2018r. Roczny limit za każdy 1ha użytków rolnych wynosi 86,-zł. Wnioski do pobrania na stronie http://umnasielsk.bip.org.pl w zakładce Karty i Formularze (F/006). Wypełniony wniosek należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Nasielsku wraz z oryginałami/kopiami faktur vat potwierdzającymi zakup oleju napędowego w okresie od 1 lutego do 31 lipca 2018r. Wypłata środków nastąpi do 31 października 2018r.