ważna informacjaW związku z wejściem w życie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 679) z dniem 28 marca br. przestaje obowiązywać nakaz zasłaniania ust i nosa w budynku Urzędu Miejskiego w Nasielsku. Dotyczy to zarówno osób pracujących w budynku Urzędu, jak również interesantów załatwiających swoje sprawy.