znak jakości 22

W dniu 10 czerwca br. w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej odbyło się uroczyste podsumowanie oraz ogłoszenie wyników V edycji konkursu „Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2022”. Miło nam poinformować, iż w gronie 164 podmiotów ekonomii społecznej z całego kraju wyróżnionych certyfikatem „Znaku Jakości” znalazła się również nasza Spółdzielnia Socjalna „Nasielszczanie”. Spółdzielnia została certyfikowana w kategorii III „Sukces rynkowy”. Jako podmiot wyróżniony w konkursie Spółdzielnia Socjalna „Nasielszczanie” otrzyma pakiet doradczo-szkoleniowy oraz nagrody rzeczowe. Gratulujemy Zarządowi oraz zatrudnionym w Spółdzielni osobom życząc dalszych sukcesów. To Wasze zaangażowanie i codzienna praca zostały docenione przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej jako organizatora konkursu.

Warto w tym miejscu przypomnieć, iż ideą funkcjonowania Spółdzielni Socjalnej „Nasielszczanie” jako podmiotu ekonomii społecznej jest to, aby poprzez fakt zatrudnienia w niej osób z niepełnosprawnością jako dotychczas wykluczonych lub marginalizowanych społecznie zyskały one szansę na swoją aktywizację zawodową, na swoje usamodzielnienie się ekonomiczne i na przywrócenie się do społeczeństwa. Sama misja Spółdzielni jest pełnoprawną alternatywą w zakresie przeciwdziałania bezrobociu.

 


Więcej informacji o ekonomii społecznej znajdą Państwo na stronie https://nasielsk.pl/info/ekonomia-spoleczna