Zmiany w godzinach funkcjonowania Urzędu Miejskiego w NasielskuInformujemy, że zgodnie z zarządzeniem nr 128/22 Burmistrza Nasielska z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie godzin pracy Urzędu Miejskiego w Nasielsku w dniach 21 i 23 grudnia 2022 roku:

- w dniach 21 grudnia (środa) i 23 grudnia (piątek) Urząd Miejski w Nasielsku będzie czynny w godzinach 8.00-14.00.

 

Zarządzenie nr 128/22 Burmistrza Nasielska z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie godzin pracy Urzędu Miejskiego w Nasielsku w dniach 21 i 23 grudnia 2022 roku.