ZMIANA TERMINU

Informujemy, że odbiór odpadów ze szkła przypadający, zgodnie z harmonogramem Nasielsk ulice 1, na dzień 10 grudnia będzie realizowany 18 grudnia wraz z odbiorem plastiku. 

Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich