informacja

Zarząd Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nasielsku działając na podstawie DECYZJI nr WA.RET.070.1.14.3.2018 wydanej przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie dnia 04.07.2018r. z mocą obowiązywania od dnia 02 sierpnia 2018r. do 01 sierpnia 2021r. przedstawia w poniższym załączniku następujące taryfy opłat za dostarczoną wodę i odprowadzane ścieki.

 

 

pdfTaryfy opłat za dostarczoną wodę i odprowadzane ścieki