wazna informacja

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że Prezes Rady Ministrów na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 roku o działaniach antyterrorystycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2234) podpisał Zarządzenie nr 40 z dnia 21 lutego 2022 roku w sprawie zmiany stopnia alarmowego CRP - obowiązujące od dnia 21 lutego 2022 roku, od godz. 21:00, do dnia 4 marca 2022 roku do godz. 23:59 (w miejsce 1. stopnia alarmowego ALFA-CRP, obowiązującego od 15 lutego 2022 roku, wprowadzony został stopień - 3. CHARLIE-CRP - na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej).

W związku z powyższym, przekazujemy zgodnie z właściwością:
- Zarządzenie nr 40 z dnia 21 lutego 2022 roku w sprawie wprowadzenia stopnia alarmowego CRP

Więcej informacji na temat stopni alarmowych pod linkiem: https://www.gov.pl/web/mswia/system-antyterrorystyczny-rp

Zarządzenie Prezesa Rady Ministrów