Szanowni Mieszkańcy Gminy Nasielsk oraz wszystkie osoby odwiedzające Urząd Miejski w Nasielsku!

Od dnia 5 maja 2014 roku, zgodnie z Zarządzeniem Nr 29/14 z dnia 15 kwietnia 2014 roku, Urząd Miejski w Nasielsku jest czynny od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00, jednakże w poniedziałek praca jest wydłużona do godz. 18.00. Każda komórka organizacyjna Urzędu w obsadzie jednoosobowej ma za zadanie zapewnić jej funkcjonowanie w ramach wydłużonych poniedziałkowych godzin pracy. Od wprowadzenia tej zmiany minęły trzy lata, zatem można już dokonać analizy skuteczności tego rozwiązania, które nie wydaje się do końca optymalne. Z uwagi bowiem na szeroki zakres działań każdego wydziału niemożliwe jest zastępowanie przez jedną osobę w tym czasie wszystkich pozostałych pracowników wydziału.

 

W związku z powyższym, mając na względzie bardziej kompleksową obsługę interesantów podjąłem decyzję, iż z tego punktu widzenia odpowiedniejsze będzie wydłużenie pracy Urzędu Miejskiego w Nasielsku w jeden dzień tygodnia o jedną godzinę, jednakże przy pełnej obsadzie kadrowej pracowników. Jednocześnie dla zapewnienia zgodnego z prawem 40-godzinnego tygodniowego wymiaru czasu pracy konieczne jest skrócenie godzin pracy w innym dniu – w naszym przypadku w piątek. Oznacza to, iż Urząd Miejski w Nasielsku będzie czynny w następujących godzinach:
• w poniedziałek – w godz. 8.00-17.00,
• od wtorku do czwartku – w godz. 8.00-16.00,
• w piątek – w godz. 8.00-15.00.
Nowe godziny pracy będą obowiązywały od dnia 1 września br., co oznacza, iż w tym dniu (piątek) Urząd będzie czynny do godz. 15.00.

Zmianie ulegną też godziny przyjmowania interesantów przez Burmistrza Nasielska w poniedziałek – obecnie będą to godz. 15.00-17.00. Nie zmieniają się natomiast godziny przyjęć we wtorek.

Pragnę również nadmienić, iż w przedstawionych powyżej zmienionych godzinach od 1 września br. będą pracować również inne jednostki mające swoją siedzibę w budynku Urzędu Miejskiego, tj. Filia Starostwa Powiatowego, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Centrum Usług Wspólnych. Z kolei kasa Banku Spółdzielczego mieszcząca się również w budynku Urzędu będzie przyjmowała wpłaty w poniedziałki do godz. 16.45, od wtorku do czwartku – do godz. 16.00, a w piątek – do godz. 15.00.

Na koniec chciałbym zaznaczyć, iż nasz nowy system pracy stosuje wiele urzędów jednostek samorządu terytorialnego i jest on oceniany pozytywnie. Liczę, iż wyjaśnienie przyczyn zmiany oraz nowe godziny pracy Urzędu spotkają się z Państwa akceptacją.

Z poważaniem
Burmistrz Nasielska
Bogdan Ruszkowski