Wnioski o dopłatyInformujemy, że od dnia 20 września 2022 r. mogą Państwo już składać Wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła.


Dodatek energetyczny mogą otrzymać osoby, które ogrzewają swoje domy innym paliwem niż węgiel. Jednorazowy dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła przysługuje na drewno kawałkowe, pellet drzewny i biomasę, gaz LPG oraz olej opałowy pod warunkiem, iż Wnioskodawca nie składał wcześniej wniosku o dodatek węglowy.


Aby otrzymać dodatek energetyczny do innych źródeł ciepła niż węgiel, nie trzeba być właścicielem budynku, jak również nie jest konieczne zameldowanie w miejscu zamieszania.


Jeden dodatek energetyczny będzie wypłacany na jeden adres zamieszkania.

Warunkiem przyjęcia wniosku jest wprowadzona do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) deklaracja.

WNIOSEK O DODATEK DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH dostępny jest pod linkiem: https://mopsnasielsk.pl/wnioski-do-druku/category/49-wniosek-na-dodatek-dla-gospodarstw-domowych?fbclid=IwAR0TekVLYUqgr_kfA3DWh3u5BMRqpxvcKCOIMiVHI2SDXUHWJ0BCKG5VuiA

Organem, do którego składany jest wniosek jest Burmistrz Nasielska.

Wnioski składać należy do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nasielsku przy ul. Elektronowej 3, pokój nr 5 na parterze budynku.

W związku z innymi obowiązkami ciążącymi na Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Nasielsku każdy czwartek jest zgodnie z regulaminem organizacyjnym ośrodka dniem pracy wewnętrznej.

Przyjmowanie wniosków w MOPS odbywa się zgodnie z poniższym harmonogramem:
PONIEDZIAŁKI w godz. 9:00 – 17:00
WTORKI w godz. 9:00 – 16:00
ŚRODY w godz. 9:00 – 16:00
CZWARTKI DZIEŃ WEWNĘTRZNY (wnioski nie będą przyjmowane)
PIĄTKI w godz. 9:00 – 15:00

Więcej informacji na stronie https://mopsnasielsk.pl/aktualnosci/komunikaty-i-ogloszenia/274-dodatek-dla-gospodarstw-domowych-wniosek  oraz pod tel. 23 69 33 005.