Złote Gody

Każda rocznica ślubu to wydarzenie szczególne, pełne wzruszeń i wspomnień, jeśli zaś jest to rocznica pięćdziesiąta nabiera ona niezwykłego wymiaru nie tylko dla samych par małżeńskich,   ale również dla całego lokalnego społeczeństwa. Kolejne dwie pary małżeńskie z terenu gminy Nasielsk, które w ubiegłym roku obchodziły swoją pięćdziesiątą rocznicę zawarcia małżeństwa zostały nagrodzone przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę medalami Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. Medale te stanowią niezwykłe wyróżnienie i są dowodem społecznego uznania dla trwałości małżeństwa. Z tej okazji w dniu 12 maja 2022 r. w Sali Ślubów Urzędu Miejskiego w Nasielsku odbyła się uroczystość, na której burmistrz Nasielska Bogdan Ruszkowski dokonał uroczystego aktu dekoracji przyznanymi medalami. Uroczystość poprowadziła kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Ewa Mikulska, która złożyła Szanownym Jubilatom gratulacje i życzenia z okazji tak wyjątkowej rocznicy małżeństwa.

Jubileusz Złotych Godów obchodzili:

Zofia i Jerzy Bazylak z Psucina oraz Alicja i Henryk Kwiatkowscy z Nasielska.

Przyznany dla Pana Henryka medal przekazano na ręce jego małżonki, gdyż z powodów zdrowotnych nie mógł osobiście wziąć udziału w uroczystości.

Z całego serca dziękujemy Złotym Jubilatom za piękną postawę, miłość, szacunek oraz wzajemne wsparcie, a tym samym za tworzenie wspaniałego wzoru i przykładu do naśladowania dla młodych ludzi, którzy decydują się zawrzeć małżeństwo.

Naszym Dostojnym Jubilatom jeszcze raz serdecznie gratulujemy oraz życzymy kolejnych wspólnych, pogodnych lat życia, w jak najlepszym zdrowiu i zadowoleniu.

 

IMG_2146.jpg IMG_2147.jpg IMG_2151.jpg

IMG_2153.jpg IMG_2158.jpg IMG_2164.jpg

IMG_2167.jpg IMG_2168.jpg IMG_2175.jpg