informacjaPoniżej zamieszczamy Ostrzeżenie 1 stopnia o złej jakości powietrza dla pyłu zawieszonego PM 2,5 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 5 marca 2018 r.

 

 

 

pdf  Ostrzeżenie 1 stopnia z dnia 5 marca 2018 r.