lew nasielskaSzanowni mieszkańcy gminy Nasielsk,
Zachęcamy do zgłaszania swoich kandydatów do tegorocznej Nagrody „Lew Nasielska”🏆
▶️ Zgodnie z § 10 ust. 3 Regulaminu Kapituły Nagrody „Lew Nasielska” kandydatów mogą zgłaszać: komisje Rady Miejskiej w Nasielsku, instytucje publiczne z terenu Gminy Nasielsk, organizacje pozarządowe, stowarzyszenia, firmy oraz grupa co najmniej 50 mieszkańców Gminy Nasielsk.

 


Być może znają Państwo osobę, która powinna zostać wyróżniona za swój wkład w rozwój naszej gminy?
▶️ Kandydatów można zgłaszać do końca września 2020 r.
▶️ Wniosek ze zgłoszeniem kandydata powinien być złożony na piśmie oraz zawierać dane i charakterystykę kandydata a także uzasadnienie przyznania Nagrody „Lew Nasielska”. Do wniosku załącza się pisemne oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie oraz uhonorowanie Nagrodą „Lew Nasielska”.