Informacja z Urzędu

Przypominamy, iż w najbliższy czwartek 30 czerwca o godz. 10.00 rozpocznie się sesja Rady Miejskiej w Nasielsku, której jednym z punktów porządku będzie debata nad „Raportem o stanie Gminy Nasielsk za 2021 rok”.

Stosownie do art. 28aa ust. 6-8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym w debacie nad raportem może wziąć udział 15 mieszkańców Gminy Nasielsk. Mieszkaniec Gminy Nasielsk, który chciałby zabrać głos w debacie nad raportem jest zobowiązany złożyć do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Nasielsku pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 mieszkańców Gminy Nasielsk – zgłoszenie według wzoru zamieszczonego pod linkiem (https://nasielsk.pl/aktualnosci/raport-o-stanie-gminy-nasielsk-za-2021-rok-zgloszenie-do-zabrania-glosu-w-debacie).

Zgłoszenia przyjmowane są w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Nasielsku (parter) w dniach i godzinach pracy Urzędu oraz w postaci skanu drogą mailową na adres: .

O zakwalifikowaniu do debaty decyduje kolejność zgłoszeń oraz ich poprawność (spełnienie wymogów formalnych).

Termin na złożenie zgłoszenia upływa we środę 29 czerwca, tj. w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja Rady Miejskiej w Nasielsku, podczas której będzie procedowany ww. raport (art. 28aa ust. 6-8 ustawy o samorządzie gminnym).