240433084 4164156483682906 2016120061319137760 nSzanowni mieszkańcy gminy Nasielsk,
Być może znają Państwo osobę, która powinna zostać wyróżniona za swój wkład w rozwój naszej gminy? Może jest ktoś, kto nie został do tej pory zauważony?


Zachęcamy do zgłaszania swoich kandydatów do Nagrody „Lew Nasielska”!


Zgodnie z § 10 ust. 3 Regulaminu Kapituły Nagrody „Lew Nasielska” kandydatów mogą zgłaszać: komisje Rady Miejskiej w Nasielsku, instytucje publiczne z terenu Gminy Nasielsk, organizacje pozarządowe, stowarzyszenia, firmy oraz grupa co najmniej 50 mieszkańców Gminy Nasielsk.
Kandydatów można zgłaszać do końca września 2021 r.

Wniosek ze zgłoszeniem kandydata powinien być złożony na piśmie oraz zawierać dane i charakterystykę kandydata a także uzasadnienie przyznania Nagrody „Lew Nasielska”. Do wniosku załącza się pisemne oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie oraz uhonorowanie Nagrodą „Lew Nasielska”.

Więcej o Nagrodzie "Lew Nasielska": https://nasielsk.pl/gmina/historia-i-tradycje/lew-nasielska