Lew NasielskaPrzypominamy, że do końca miesiąca czekamy na zgłoszenia Państwa kandydatów do Nagrody "Lew Nasielska"!


Być może znają Państwo osobę, która powinna zostać wyróżniona za swój wkład w rozwój naszej gminy? Może jest ktoś, kto nie został do tej pory zauważony?

Wniosek ze zgłoszeniem kandydata powinien być złożony w wersji papierowej oraz zawierać dane i charakterystykę kandydata, a także uzasadnienie przyznania Nagrody „Lew Nasielska”. Do wniosku załącza się pisemne oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie oraz uhonorowanie Nagrodą „Lew Nasielska”.

Więcej o Nagrodzie "Lew Nasielska": https://nasielsk.pl/gmina/historia-i-tradycje/lew-nasielska