Drukuj
Kategoria: Życie codzienne

zdalna szkola laptopyTYTUŁ PROJEKTU: Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego

FUNDUSZ:  Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

PROGRAM: Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”

DZIAŁANIE: 1.1.: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”

BENEFICJENT: Gmina Nasielsk

 

WARTOŚĆ CAŁKOWITA PROJEKTU:  79.950,00  PLN

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA Z FUNDUSZY UE:  79.950,00  PLN

OKRES REALIZACJI: 24.04.2020 – 24.10.2020

DATA PODPISANIA UMOWY O POWIERZENIE GRANTU:  24.04.2020  

CEL PROJEKTU:  Celem projektu "Zdalna Szkoła" jest zwiększenie powszechnej dostępności do szybkiego Internetu poprzez zakup i przekazanie szkołom podstawowym prowadzonym przez Gminę Nasielsk sprzętu komputerowego celem wykorzystania go do kształcenia na odległość, w trakcie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Projekt wynika z zaistniałej sytuacji w edukacji
na terenie kraju. Zamknięcie placówek oświatowych na wiele tygodni wymusiło nowe standardy prowadzenia zajęć edukacyjnych. Uczniowie zamiast w szkolnych ławach zasiadają przed komputerami. Niestety wielu z nich nie posiada dostępu do Internetu lub sprzętu, na którym może realizować podstawę programową.

W projekcie planuje się zakup 25 sztuk laptopów, a następnie nieodpłatne przekazanie ich Szkołom Podstawowym z terenu Gminy Nasielsk i udostępnienie potrzebującym uczniom i nauczycielom.
Po zakończeniu prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość sprzęt komputerowy pozostanie na wyposażeniu szkół, celem wspierania uczniów i nauczycieli na lekcjach stacjonarnych.

PLANOWANE EFEKTY:  Projekt umożliwi nauczycielom prowadzenie kształcenia na odległość,
a uczniom udział w zajęciach i realizację podstawy programowej w trakcie czasowego ograniczenia funkcjonowania oświaty w Gminie Nasielsk. Projekt ułatwi dostępność sprzętu komputerowego nauczycielom i uczniom, którym zostanie użyczony, a po zakończeniu prowadzenia kształcenia
na odległość wesprze nauczycieli i uczniów na zajęciach stacjonarnych.

logo unijne zdalna