zuzyta bateria

Miło nam jest poinformować, że dzięki Państwu w 2019r. udało nam się zebrać i przekazać do prawidłowej utylizacji 100 kg zużytych baterii i małych akumulatorów. Odpady te z gminnych punktów odbiera firma Błysk-Bis w ramach opłaty za odbiór wszystkich odpadów komunalnych.

Zużyte baterie i akumulatory stanowią zagrożenie głównie ze względu na ołów, kadm i nikiel. Elektrolit z akumulatora umieszczonego w pojemniku z innymi odpadami i przekazanego na komunalne wysypisko śmieci, w przypadku wycieku, wstrzymuje procesy biodegradacji innych odpadów. Zużytą baterię lub akumulator można oddać w punkcie prowadzącym ich sprzedaż, gdy kupujemy nowy.

Zbiórkę baterii prowadzi również Gmina Nasielsk w następujących punktach:

1)     Szkoła Podstawowa im. Stefana Starzyńskiego w Nasielsku; ul. Kościuszki 21, Nasielsk

2)     Nasielski Ośrodek Kultury; ul. Kościuszki 12, Nasielsk

3)     Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Konstytucji 3 Maja; ul. Staszica 1, Nasielsk

4)     Samorządowe Przedszkole; ul. Warszawska 46, Nasielsk

5)     Zarząd Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej; ul. Płońska 43, Nasielsk

6)     Szkoła Podstawowa im. Ks. J. Poniatowskiego; ul. Kolejowa 65, Stare Pieścirogi

7)    Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika; ul. Piłsudskiego 43, Cieksyn

8)     Szkoła Podstawowa im. Barona Pierre de Coubertin"a w Budach Siennickich; Budy Siennickie 67

9)     Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Dębinkach; Dębinki 12

10)   Szkoła Podstawowa w Popowie Borowym; Popowo Borowe 111

11)   Urząd Miejski w Nasielsku; ul. Elektronowa 3, Nasielsk

12)   PPHU „Pro-Com"; ul. Warszawska 68, Nasielsk

13)   „Standard"s.c.; ul. Staszica 1A, Nasielsk

14)   Marco Grup Marek Czachorowski; ul. Płońska 18, 05-190 Nasielsk.

Bardzo Państwu dziękujemy za ekologiczna postawę oraz zachęcamy do dalszej segregacji zarówno odpadów niebezpiecznych, jak i innych odpadów komunalnych.

Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich