InformacjaGmina Nasielsk, pomimo złożenia stosownego zapotrzebowania do Wojewody Mazowieckiego, nie otrzymała dotąd żadnych środków finansowych na obsługę i wypłatę dodatku węglowego. Z tego powodu dokonywanie wypłat dodatku węglowego nie jest możliwe w terminie miesiąca od złożenia wniosku.


Informacje zawarte w przedłożonych wnioskach wymagają szczegółowej weryfikacji. Ponadto trwają prace legislacyjne dotyczące nowelizacji ustawy z dnia 5 sierpnia 2022r. o dodatku węglowym (tj. Dz. U. z 2022r., poz.1692).


Przewidywany termin rozpatrzenia i wypłaty dodatków węglowych – do dwóch miesięcy od dnia złożenia prawidłowo wypełnionego wniosku o jego wypłatę.