Komisja Rady Miejskiej w NasielskuZawiadamiam, że w dniu 16 stycznia 2019 roku (środa) o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nasielsku odbędzie się posiedzenie Komisji Infrastruktury i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Nasielsku z następującym proponowanym porządkiem posiedzenia;


1)Rozpatrzenie pism kierowanych do Rady.

2)Omówienie uwag wniesionych do wyłożonego projektu planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Jaskółowo, Etap I wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, nieuwzględnionych w rozstrzygnięciu przez Burmistrza Nasielska.

3)Omówienie kwestii odszkodowania dotyczącego wykupu za grunty planowane do wydzielenia pod przepompownię ścieków w Nasielsku, ul. Słoneczna.

4)Zapytania i wolne wnioski.

Przewodniczący Komisji

(Mirosław Świderski)