NBMPublikujemy komunikat Nasielskiego Budownictwa Mieszkaniowego Sp. z o.o. w Nasielsku w sprawie zawiadomienia o możliwości skorzystania przez najemców lokali wynajmowanych od Gminy Nasielsk z wydłużonego okresu wypowiedzenia wysokości czynszu.

 

word -Pobierz-Oświadczenie dot. wydłużenie okresu wypowiedzenia