Sesja Rady MiejskiejNa podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.) oraz zgodnie z § 22 pkt 4 Statutu Gminy Nasielsk z dnia 29 czerwca 2017 r. zwołuję na dzień 10 października 2018 roku (środa) o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nasielsku LII sesję Rady Miejskiej w Nasielsku z następującym porządkiem posiedzenia:

 

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przedstawienie porządku obrad.

3.Omówienie budowy sali gimnastycznej w Popowie Borowym.

4.Wolne wnioski i zapytania.

5.Zamknięcie obrad

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Nasielsku 

Jerzy Lubieniecki