iPoniżej publikujemy informację dotyczącą zasad utrzymania nawierzchni dróg wojewódzkich w sezonie zimowym 2020/2021.

 

Zasady utrzymania nawierzchni dróg wojewódzkich w sezonie zimowym 2020/2021