Publikujemy Zarządzenie nr 55/20 Burmistrza Nasielska z dnia 27 kwietnia 2020 roku w sprawie ustalenia dla pracowników Urzędu Miejskiego w Nasielsku dni wolnych od pracy w zamian za dni świąteczne przypadające w soboty w 2020 roku.

pdf -Pobierz-Zarządzenie Burmistrza