informacja1Publikujemy Zarządzenie Nr 84/19 Burmistrza Nasielska z dnia 29.05.2019r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone na realizację  zadań publicznych Gminy Nasielsk w 2019 roku z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Zarządzenie Nr 84/19 Burmistrza Nasielska z dnia 29.05.2019r.

Regulamin pracy komisji konkursowej opiniującej oferty złożone na realizację zadań publicznych Gminy Nasielsk w 2019 roku z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu