Drukuj
Kategoria: Życie codzienne

informacja1

Publikujemy Zarządzenie Nr 83/21 Burmistrza Nasielska z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych Gminy Nasielsk w 2021 roku w ramach wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu z zakresu piłki nożnej.

Szczegóły poniżej:

Zarządzenie Nr 83/21 Burmistrza Nasielska z dnia 27 lipca 2021 r.