informacjaPublikujemy Zarządzenie Nr 65/22 Burmistrza Nasielska z dnia 20 czerwca 2022 r. w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży pt. „Organizacja wypoczynku letniego – półkolonie dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Nasielsk z programem profilaktyki uzależnień”. Szczegóły poniżej:

Zarządzenie Nr 65/22 Burmistrza Nasielska z dnia 20 czerwca 2022 r.