Drukuj
Kategoria: Życie codzienne

Publikujemy Zarządzenie Nr 60/19 Burmistrza Nasielska z dnia 10.04.2019r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone na realizację zadań publicznych Gminy Nasielsk w 2019 roku z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

 

- Zarządzenie Nr 60/19

- Załącznik do Zarządzenia Nr 60/19