informacjaZgodnie z Zarządzeniem Nr 56/19 Burmistrza Nasielska z dnia 29.03.2019r. ogłasza się nabór kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych w komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych Gminy Nasielsk w 2019 roku z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Szczegóły poniżej:

Zarządzenie Nr 56/19 Burmistrza Nasielska z dnia 29.03.2019r.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 56/19

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 56/19