informacja1Publikujemy Zarządzenie Nr 47/21 Burmistrza Nasielska z dnia 5 maja 2021 r. w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży pt. „Organizacja wypoczynku letniego – półkolonie dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Nasielsk z programem profilaktyki uzależnień”. Szczegóły poniżej:

Zarządzenie Nr 47/21 Burmistrza Nasielska z dnia 5 maja 2021 r.