informacjaPublikujemy Zarządzenie Nr 17/19 Burmistrza Nasielska z dnia 28.01.2019r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone na realizację zadań publicznych Gminy Nasielsk w 2019 roku z zakresu wspierania i aktywizacji seniorów z elementami profilaktyki uzależnień.

Zarządzenie Nr 17/19 Burmistrza Nasielska z dnia 28.01.2019r.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 17/19 Burmistrza Nasielska z dnia 28.01.2019r. -Regulamin pracy Komisji Konkursowej