Publikujemy zarządzenie Burmistrza Nasielska w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do wyłożonego projektu MPZP dla części wsi Jaskółowo - etap I wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Link do pobrania - http://umnasielsk.bip.org.pl/pliki/umnasielsk/rozstrzygniecie_burmistrza_nasielska_w_sprawie_uwag_zlozonych_do_projektu_mpzp_jaskolowo_etap_i.pdf