informacja1Publikujemy komunikat dotyczący przystąpienia do opracowania projektu Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok.

Komunikat dotyczący przystąpienia do opracowania projektu Programu współpracy

Propozycje do Programu współpracy na 2021 rok można składać na formularzu konsultacyjnym. Elektroniczna wersja formularza dostępna jest na stronie: http://dialog.mazovia.pl/wspolpraca/program-wspolpracy