Nasielskie Budownictwo Mieszkaniowe Sp z o. o. zaprasza do wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym przedmiot zamówienia: Adaptacja pomieszczeń użytkowych na pomieszczenia biurowe przy ul. Kilińskiego 1/3 lok.16, 05-190 Nasielsk. Szczegóły zamówienia umieszczone są na stronie internetowej: www.nasielskiebudownictwo.pl.