Serdecznie zapraszamy na otwarte szkolenie z zakresu przekazywania i rozliczania dotacji w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w świetle nowelizacji ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz nowych przepisów wykonawczych organizowane dla przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu Gminy Nasielsk.

Szkolenie odbędzie się dn. 7.12.2017r. (czwartek) o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nasielsku. Szczegółowy zakres szkolenia poniżej:

Zakres szkolenia dla organizacji pozarządowych