MODRMazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego Oddział Poświętne, Terenowy Zespół Doradczy w Pomiechówku zapraszają na szkolenie:

Ewidencja przychodów i rozchodów w gospodarstwie rolnym na potrzeby działań PROW 2014-2020

Organizowane w dniu: 11.10.2018 r. o godz. 10:00 UM w Nasielsku, ul. Elektronowa 3, sala konferencyjna

Wykładowcy: Pracownicy MODR Oddział Poświętne