MODRMazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego  Oddział Poświętne, Terenowy Zespół Doradczy  w Pomiechówku zapraszają na:

 

Szkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin przy użyciu sprzętu naziemnego przeznaczonego do stosowania  tych środków z wyłączeniem sprzętu montowanego na pojazdach szynowych oraz innego sprzętu stosowanego w kolejnictwie.

Organizowane w dniu: 03.10.2018 r. o godz. 9.00 UM w Nasielsku, ul. Elektronowa 3, sala konferencyjna

Jest to szkolenie uzupełniające dla osób, którym skończył się termin ważności uprawnień.                  

Liczba uczestników – 30 osób, są jeszcze wolne miejsca.

Zapisy osobiście w pokoju 110 w UM w Nasielsku lub telefonicznie: 609 737 172

Wykładowcy: Pracownicy MODR Oddział Poświętne