plakat lgdLGD Zielone Mosty Narwi zaprasza do udziału w bezpłatnych szkoleniach i warsztatach realizowanych w ramach operacji własnej pt. Przedsiębiorczość oparta o zasoby lokalne.LGD Udział w szkoleniu/warsztacie jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona. W szkoleniu/warsztacie mogą brać udział wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, mające miejsce zamieszkania (zameldowania) na obszarze działania LGD Zielone Mosty Narwi, tj. Gminy: Pokrzywnica, Gzy, Zatory, Świercze, Winnica, Obryte, Pułtusk, Pomiechówek, Nasielsk.

 

W ramach realizacji operacji oferujemy:

- Szkolenie z zakresu przedsiębiorczości pt. Rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich w oparciu o lokalny potencjał – zostaną przeprowadzone dwa jednodniowe szkolenia w grupach po 25 osób;

- Warsztaty w zakresie przetwórstwa mleka (serowarstwo) – jeden dwudniowy warsztat dla 25 osób;

- Warsztaty w zakresie przetwórstwa mięsa (wędliniarstwo) - jeden dwudniowy warsztat dla 25 osób

- Nagrody dla uczestników warsztatów - 4 roboty kuchenne.

Link do strony internetowej:http://zielonemostynarwi.pl/operacjawlasna/index.php