MODRMazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego oddział Poświętne, Terenowy Zespół Doradczy w Pomiechówku. Zapraszają na szkolenia:


1. Bioasekuracja gospodarstw jako istotny element prewencji-zasady zabezpieczenia gospodarstw przed chorobami. Szkolenie odbędzie się  w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nasielsku przy ul. Elektronowej 3 (pokój 112 – I piętro) 10.01.2018 o godzinie 10:00

2. Technologia uprawy roślin strączkowych z wykorzystaniem białka rodzimego w żywieniu zwierząt. Szkolenie odbędzie się  w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nasielsku przy ul. Elektronowej 3 (pokój 112 – I piętro) 24.01.2018 o godzinie 10:00

 

Wykładowcy: Pracownicy MODR Oddział Poświętne. Zapraszamy