informacja1W związku z upływem II kadencji Rady Działalności Pożytku Publicznego Gminy Nasielsk, zgodnie § 1 ust. 3 Załącznika do Uchwały Nr IX/44/15 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 26 marca 2015r. w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Rady Działalności Pożytku Publicznego Gminy Nasielsk, serdecznie zapraszamy na spotkanie przedstawicieli organizacji pozarządowych, które odbędzie się 21 września 2020 r. o godz. 17.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nasielsku.

 

Podczas spotkania zostaną przeprowadzone wybory do Rady Działalności Pożytku Publicznego Gminy Nasielsk na kolejną dwuletnią kadencję. Spośród zgłoszonych kandydatów – przedstawicieli organizacji pozarządowych zostanie wybranych 5 osób, którzy będą współtworzyć skład w/w Rady. Członkowie Rady będą pełnić funkcje społecznie. Za pracę w Radzie nie przysługuje im wynagrodzenie. Zgodnie z § 3 ust. 1 Załącznika do w/w Uchwały wybory odbywają się spośród zgłoszonych osób. Każda organizacja pozarządowa może zgłosić maksymalnie jednego przedstawiciela- kandydata na członka Rady. W związku z tym prosimy o zgłaszanie osób chętnych do pracy w Radzie (formularz zgłoszeniowy dostępny poniżej) do dnia 21 września 2020 r. do godz. 17.00 w formie papierowej w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Nasielsku lub elektronicznie na adres: . Jednocześnie informujemy, iż z uwagi na panującą pandemię COVID-19 w trosce o bezpieczeństwo uczestników spotkania bardzo prosimy o zasłonięcie nosa i ust przed wejściem do budynku Urzędu.

Formularz zgłoszeniowy kandydata na członka Rady Działalności Pożytku Publicznego Gminy Nasielsk

Załącznik nr 1 do formularza zgłoszeniowego