informacjaW związku z rezygnacją dwóch członków Rady Działalności Pożytku Publicznego Gminy Nasielsk, zgodnie § 2 ust. 2 załącznika do Uchwały Nr IX/44/15 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 26 marca 2015r. w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Rady Działalności Pożytku Publicznego Gminy Nasielsk, serdecznie zapraszamy na spotkanie przedstawicieli organizacji pozarządowych, które odbędzie się dn. 11 lutego 2019r. o godz. 17.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nasielsku.

Podczas spotkania zostaną przeprowadzone wybory uzupełniające do Rady Działalności Pożytku Publicznego Gminy Nasielsk. Spośród zgłoszonych kandydatów – przedstawicieli organizacji pozarządowych – zostaną wybrane 2 osoby, które będą współtworzyć skład w/w Rady. Członkowie Rady będą pełnić funkcje społecznie. Za pracę w Radzie nie przysługuje im wynagrodzenie.

Zgodnie z § 3 ust. 1 i 2 załącznika do w/w Uchwały wybory odbywają się spośród zgłoszonych osób. W związku z tym prosimy o zgłoszenie maksymalnie jednego kandydata z danej organizacji pozarządowej do pracy w Radzie (formularz dostępny poniżej). Zgłoszenia przyjmowane będą podczas w/w spotkania przed przystąpieniem do wyborów uzupełniających.

Formularz zgłoszeniowy kandydata na członka RDPP

Załącznik Nr 1 do formularza zgłoszeniowego na członka RDPP